Poluiznos (poznat i pod nazivima ekvidistanc ili midpoint) je tačka koja predstavlja srednje rastojanje između dve planete, Ascendenta, MC-a ili severnog Mesečevog čvora. » pročitaj članak