Od svih astroloških kuća 12. je najkompleksnija i najteža za tumačenje jer predstavlja sve ono što je skriveno, izolovano i tajno. Ovo je kuća koja opisuje našu psihu, snove i našu ličnu vjeru i spiritualnost. » pročitaj članak