Tel: 011.267.31.92, 064.387.222.4   |   E-mail: info@profesionalnaastrologija.com   |   Facebook
Početna   |   O nama   |   Astro News   |   Astrološke usluge
Članci po kategorijama
Hronike neba Poslovna prognoza Ritam broja-7 Aktuelnosti Astrološki članci Ljuboskop Astro teme Kod za astrologa Astrologija dece Local Space Astrološki Arhetipovi Horarna astrologija AstroHealing Karmička astrologija Mundana astrologija Astrološki razgovori Astro Mitologija Duša čoveka Liber Aeternus Astrologija kristala
Seminar: Magnet Srca Na ovom seminaru se polaznici obučavaju da preko natalnog horoskopa imaju uvid u nasleđenu energetsku strukturu. Seminar je organizovan tako da kroz lično iskustvo svaki polaznik može prepoznati zakonitosti svojih energetskih centara kao i tehnike isceljivanja. U nedelju, 29. septembra od 16h do 20h, dr Lea Imširagić će održati predavanje iz modula Energetska Astrologija, a ovaj seminar će biti predviđen za rad na 4. čakri, ili tj Mesecu. Moguće je i online pohađanje.
» prikaži celu vest
Seminar: Tehnologija svesti Meseca Tokom kursa Tehnologija Svesti praktikovaćemo određene vežbe koje će nam omogućiti da celu oblast Energetske Psihologije oživimo u svom svakodnevnom životu, u odnosima sa ljudima, ličnom odnosu prema poslu, finansijama, i pre svega prema sebi. Aleksandar Imširagić će održati seminar iz Tehnologije Svesti na temu 4. čakre ili tj Meseca, u nedelju 29. septembra od 12h do 15h. Moguće je i online pohađanje.
» prikaži celu vest
Predavanje: Superkomunikacija uz Energetsku Psihologiju "Možeš postati superwomen ili superman ako naučiš super-komunikaciju sa sobom jer baš od ove primarne svakodnevne komunikacije sa sobom nastaju svi drugi odnosi. Namera ove radionice je da podelim sa vama dar u vidu jednostavnih tehnika Energetske psihologije kojima možete da naučite da komunicirate sa najinteligentnijim delom svog Uma - sa svojim telom. Jer vi zaslužujete da koristite svoj prirodni dar - da naučite svoju energiju da radi za vas." Dr Lea Imširagić će održati predavanje "Superkomunikacija uz Energetsku Psihologiju" u hotelu Tulip Inn Putnik, 20.09. u 19h.
» prikaži celu vest
Predavanje i promocija knjige: Anđeli Zodijaka Svi imamo određenu svetlosnu prirodu, što je u suštini priroda naše Svesti, jer Svetlost predstavlja kvalitet Svesti. I svako od nas ima svoju energetsku strukturu, odnosno svoj energetski zapis kojim privlači sve događaje u svom životu. Čovek je spoj Neba i Zemlje i predstavlja energetsku matricukoja nosi čitav niz svih njegovih sećanja. Aleksandar Imširagić će održati javno predavanje o Anđelima Zodijaka uz istovremeno predstavljanje istoimene knjige, u hotelu Tulip Inn Putnik.
» prikaži celu vest
Kurs: Anđeli Zodijaka “Radost je emocija koju stvara svetlost. Svi astrološki pokazatelji koji opisuju inerciju bića u natusu, govoreći o njegovim nesvesnim potrebama – što ukaz sudbine jeste – dobijaju svoj smisao i srećan ishod onda kada su prožeti svetlošću. Svetlost je inteligentna sama po sebi, a osnovna jedinica inteligencije svetla jeste Anđeo”. Sedmomesečni kurs Anđeli Zodijaka počinje u subotu, 28. septrembra od 12h do 19h na Kepler Institutu. Moguće je pohađati i online.
» prikaži celu vest
» prikaži još vesti
Astro teme

Priroda, uloga i manifestacija polukvadrata ili oktila

U okviru opšte prirode aspekata sva znanja o njima i razumevanje izvlačimo iz primarne podele kruga na određen broj delova, i kako smo objašnjavali od samog starta, osnovni aspekt, broj 1 jeste konjunkcija; zatim podelom kruga na 2 dobijamo 180} ili opoziciju, podelom na 3 dobijamo trigon, na 4 kvadrat, na 5 – kvintil, na 6 sekstil, na 7 septil i sada ulazimo u osmu podelu kruga koja je vrlo interesantna, koja pripada aspektu od 45} ili polukvadratu.

Kada govorimo o aspektima iz ove serije, prva stvar je da kada podelimo krug na 2 dela dobijamo opoziciju a podelom opozicije na 2 dela dobijamo naravno kvadrat, što je ugao od 90}. Zapravo, uvek od nerešenih opozicija, što će reći od nerešenih odnosa, u vremenu nastaje kvadrat kao sledeći faktor zgušnjavanja te energije. Odnosno, svaka opozicija koja u životu u bilo kom delu ostane nerešena kao faktor jednog odnosa, vremenom se materijalizuje u kvadrat. Kada smo govorili o kvadratu, pričali smo o tome da je to energija koja pre svega predstavlja energiju naših predaka, koja nas negde vuče da idemo na stranu otplate nekih dugova ili ispunjenja njihovih ambicija. Znamo da kvadrat primarno i prirodno povezuje 1. kuću sa 4., odnosno sa 10. kućom. U tom smislu, ako je Mars povezan sa 4. kućom, znamo da je on povezan sa znakom svog pada budući da je Mars u Raku u padu i to ukazuje da ta vrsta kvadrata opisuje onaj dužnički deo. Kvadrat svakako nema nikakve veze sa našom slobodnom voljom, kvadrat je priča predaka, onih koji deluju kroz nas, kroz polje genetike koje dobijamo što su dugovi. Mars je u padu u 4. kući odnosno u 4. znaku. 

Postoji i drugi deo, odnosno druga vrsta kvadrata, gde je Mars egzaltiran u 10. kući. To je takođe kvadrat ali između 1. i 10. kuće, i tu on ima potrebu ispunjenja određenih ambicija. Kvadrat je ta energija predaka, to sećanje gena koje hoće da ide kroz nas. On nema nikakve veze sa božanskim trigonom. Trigon je aspekt koji spada u potpuno posebnu kategoriju, koji uopšte nije iz sfere aspekata koji se neminovno prenose putem sećanja predaka. On je daleko lakši i spada u drugu seriju. Kada govorimo o trigonu, govorimo o potpuno drugoj vrsti podele kruga koja uključuje aspekte kao što su trigon, zatim srodan njemu sekstil i nonagon koji takođe pripada toj seriji. Ovde međutim, imamo vrlo interesantnu seriju aspekata – imamo najpre opoziciju koja sasvim izvesno započinje ovu seriju teških ili izazovnih aspekata; kvadrat je sledeći, a podelom kvadrata na dva dela dobijamo naravno polukvadrate ili uglove od 45}. To je sledeći aspekt u nizu koji ovde nastaje, završavajući podelu u kojoj dobijamo cele brojeve.

Naime, kada bismo dalje nastavili da delimo polukvadrat, počeli bismo da dobijamo brojeve koji više nisu celi. Odnosno, primarna podela na 2, 4 i njihov umnožak, 8, dovodi nas do neke osnovne ili semene forme svih ovih izazovnih aspekata. Setimo se jedne značajne stvari – svi brojevi koji se saberu od 1 do 9 uvek daju rezultat 45. Brojevi od 1 do 9 predstavljaju primarni niz brojeva i predstavljaju sve ono što mi imamo kao jedno iskustvo u toku života. To su primarni brojevi. Ako tih primarnih 9 jednocifrenih brojeva koji opisuju jednu životnu priču saberemo, ukupan broj koji dobijamo jeste 45 i ne možemo se ne zapitati i ne zaključiti da je aspekt od 45} stoga jedna celina, jer konačno taj broj 45 je primarno vezan za 9. U suštini vidimo da umnožak sa 2 od 45 što je 90, ili umnožak sa 3 što je 135, ili umnožak sa 4 što je 180, da svi oni zajednički imaju kategoriju 9. 9 je u osnovi svih izazovnih aspekata, 9 je broj koji nam daje jednu zajedničku osobinu čitave ove serije aspekata koji nam govore da život mora da ide u određenom smeru, koji nam vrlo snažno nešto priča o našoj sudbini. Svi znamo da su umnošci od 45 sigurno jako snažni faktori koji determinišu sudbinu. Ako se prisetimo radova posebno nemačkih astrologa, kao što je recimo Rajnhold Ebertin, kod njih se dosta toga zasnivalo na aspektima od 45} i njihovim umnošcima. On je kreirao posebne grafičke efemeride unutar kojih bismo lako mogli da vidimo da kad god neka planeta u tranzitu napravi ugao od 45}, 90}, 135} ili 180}, odnosno ono što donosi događaj kao neminovni faktor – to su ovi uglovi a 45} je njihova osnova. 

Naime, ako bismo posmatrali celu ovu kategoriju, opozicija je zapravo 45 u četvrtom delu, znači mogli bismo da kažemo da je opozicija zapravo aspekt 4/8, to je 45 x 4. Zatim bismo imali 135, što je sledeći u nizu, što bi dalo 3/8 u jednom delu, zatim 2/8 i naravno samu ovu 1/8. Svima njima je zajedničko to da oni predstavljaju 9 – 180, 135, 90, 45 – to su sve aspekti koji su 9 a nastaju podelom kruga na 8. 

To je vrlo interesantan model. Naravno, mi svakako znamo da i ako bismo sabrali sve brojeve od 1 do 8, dobijamo 36 što daje 9. Prvih 8 brojeva sabranih već daju 9, a ako podelimo krug na 8 delova, dobićemo 45 koji sam po sebi daje broj 9. Naravno da ovde dolazimo do vrlo zanimljivog mesta koje nas povezuje sa brojevima 8 i 9, i svakako vrlo značajnim kodom za naš život. 

Pogledajmo ova 4 osnovna umnoška koji stvaraju sudbinu. Prvi, kojeg zovemo opozicijom, jeste prvi u nizu kojeg mi iskušavamo u životu kao primarno polje odnosa. To je jedna od primarnih i osnovnih stvari koje svi imamo u životu – imamo nekakve odnose i to je uvek opozicija. Naime, opozicija sama po sebi u ovoj seriji aspekata predstavlja nivo vazduha. To je primarni model nastanka stvari, to je polje odnosa. Opozicija je odnos 1-7, imamo odnos između sebe i Vage, između 1 i vazdušnog znaka. Generalno, opozicija jeste odnos, ona jeste vazduh. U zavisnosti od tog primarnog odnosa dolazi do sledećeg kvaliteta u tom zgušnjavanju – 135} jeste vatra. 90} je svakako voda, znamo da nas povezuje sa vodama predaka, sa genima, sa rekom koja teče kojom moramo da idemo; to su preci, to su osećanja koja imamo u sebi, ali šta je 45} drugo nego zemlja, jer to je podela na 8. Ako znamo da svaki 8} unutar jednog zodijaka jeste stepen koji se tradicionalno zove stepenom prizemljenja ili grubi stepen, ili stepen koji prevodi stvari iz jednog eteričnog sveta u svet zemlje – to je konkretni stepen materijalizacije.

Svaki 8} bilo kog znaka ima kategoriju da sve stvari prizemlji i da ih spusti. 8 kao podela kruga na 8 delova, što je u ovom smislu polukvadrat odgovara prirodi 8} odnosno opisuje kvalitet materijalizacije, opisuje prirodu onoga što je na zemlji, onoga što dobijamo kao konkretnu realnost. 

 
© Kepler asocijacija profesionalnih astrologa, Beograd, Srbija. Sva prava zadržana, 2011. // Design & Coding by studio triD