Tel: 011.267.31.92, 064.387.222.4   |   E-mail: info@profesionalnaastrologija.com   |   Facebook
Početna   |   O nama   |   Astro News   |   Astrološke usluge
Članci po kategorijama
Hronike neba Poslovna prognoza Ritam broja-7 Faze Meseca Aktuelnosti Astrološki članci Ljuboskop Astro teme Kod za astrologa Astrologija dece Local Space Astrološki Arhetipovi Horarna astrologija AstroHealing Mundana astrologija Karmička astrologija Astrološki razgovori Astro Mitologija Duša čoveka Liber Aeternus Astrologija kristala
Banket večera - Obuci Svoj Horoskop U okviru 20. Međunarodne Astrološke Konferencije “The Age of Aquarius” održaće se banket večera “Obuci svoj horoskop”, na kojoj će biti svečana dodela sertifikata i diploma Kepler studenata, kao i posebne nagrade za najinspirativniju odeću u odnosu na sopstvenu natalnu kartu.
» prikaži celu vest
Saturnova Karma i Lanac Prethodnih Inkarnacija Aleksandar Imširagić će održati dvodnevni seminar “Saturnova Karma i Lanac Prethodnih Inkarnacija” u Ljubljani, Slovenija, 22. i 23. februara. U okviru ovog dvodnevnog seminara Aleksandar će objasniti sećanja prošlih života koja se otvaraju pomoću posebnih Persona Horoskopa, kao i kroz razumevanje Saturnove karme i specifične karme koju u sebi nose retrogradne planete.
» prikaži celu vest
Planetarni Povratci u Prediktivnoj Astrologiji U sredu, 29. januara, počinje kurs „Planetarni Povratci u Prediktivnoj Astrologiji” na Kepler Insitutu. Polaznici kursa će biti upoznati sa jednom od najpopularnijih prognostičkih tehnika - solarni povratak, kao i sa jednom od najinteresantnijih tehnika za razmatranje prilično uskih vremenskih perioda – solarni eneidi. Ovaj kurs je moguće pohađati kako u redovnoj, tako i u dopisnoj varijanti.
» prikaži celu vest
Kurs: Procena profesionalnog života, finansija i izbora studija U utorak 11. februara, u 18h na Kepler Institutu će početi tromesečni kurs najčešćih oblasti života koje se tumače u astrološkoj konsultaciji, a to su: profesija, finansije, talenti i studije. Kurs je moguće pohađati u dopisnoj i online varijanti.
» prikaži celu vest
20. Međunarodna Astrološka Konferencija u Beogradu Od 20. do 22. marta u Beogradu će se održati jubilarna 20. Međunarodna Astrološka Konferencija na Balkanu „The Age of Aquarius”. Tema Konferencije je posvećena Velikim Konjunkcijama koje se dešavaju u ovoj godini, a posebno konjunkciji Jupitera i Saturna koja će se odigrati 21.12.2020. Na ovoj Konferenciji ćemo imati 8 sjajnih predavača koji će nam iz različitih astroloških pristupa govoriti o Astrologiji koja otvara kapije Doba Vodolije.
» prikaži celu vest
» prikaži još vesti

Priroda 8. kuće

Osma kuća je onaj deo Zodijaka u kojem sve što je počelo u 1. kući zaokreće, dakle energija tu skreće, i ako do 7. kuće postoji osećaj prave linije, iza toga se stvara krivina. Svaka krivina je predstavljena 8. kućom, bilo da je reč o krivini na putu ili o bilo čemu što će promeniti svoj smer, tok. Svaka promena stoga ima prirodu 8. kuće koja nosi mogućnost transformacije, promene, menjanja jednog toka. Sve što je bilo zamišljeno u 1 ovde se završava i menja – posle 8 više ništa nije isto.

To što natus nije siguran kakva promena dolazi je razlog što je ona često nazivana kućom smrti i kućom kraja. Jedan od delova kruženja energije u ljudskom životu vezan je za prirodu seksualnosti koji predstavlja kontaktiranje intimnih nivoa svesti jednog čoveka, jer sve što se vezuje za nepoznato - vezuje se za prirodu ove kuće.

Od svih 12 kuća upravo je 8. najvažnija za rešavanje, jer rešivši problem 8. kuće čovek rešava svaki mogući problem i ovladava tajnom, energijom, i životom koji je tada večan.

Neminovno je da čovek ima u svom životu promene na bilo kom nivou – na nivou svesti, na nivou životnih tokova, to su te krivine, a svaka od tih promena jeste osnova za dalji razvoj i rast. Čovek svakog dana mora zaspati i izgubiti stanje svesti koje je imao kao normalno, da bi se sutra probudio u nečem drugom – tako završi život jednom da bi se probudio u nekom novom životu, i ta energija tako ide. Na širem nivou, koraci napretka viđeni su uvek kroz korake rata i obnavljanja. Svakom velikom napretku civilizacije prethodio je veliki rat.

Osma kuća, kakva god da je, predstavlja čišćenje i pročišćavanje, u nju se baš kao u jednu reku koju ona simbolično predstavlja, svi otpaci i sve što je prljavo baca, svi odvodi, i sve ono što natus ne voli. Sve što natus voli vezano je za prirodu 5. kuće, to je život. Što ima više stvari koje čovek odbacuje toliko jača energiju 8. kuće, čija se priroda razlikuje od energije 1. kuće primarno po tome što uvlači sve u sebe, pa 1. kuća zrači, dok 8. kuća uvlači. Stoga je priroda 8. kuće priroda ženske energije, ženskog principa, i njena energija je daleko veća od energije 1. kuće.

Ona je preduslov prvoj kući, ona je začeće, onaj deo u kojem će se jednom život začeti, jer to je kuća koja predstavlja trudnoću u horoskopu majke - kroz 8. kuću u ženskom horoskopu se prati trudnoća, dok se deca posmatraju kroz 5 kuću; jer 5. kuća je deseta kuća od 8. i kao takva ona je cilj jednog seksualnog čina vezan za stvaranje dece.

Stoga, 8. kuća je ona iz koje će nastati sve, ali će u njoj i nestati sve iz 1. Ovo je energija koja privlači sve i na praktičnom nivou, 8. kuća i vladar 8. kuće ukazuje na ono čemu je natus privučen, ili u kojoj meri je on sam privlačan. Vladar 8. kuće uvek ukazuje šta je ono što natusa privlači. U meri u kojoj je priroda 8. kuće povoljno postavljena, a to znači da ima dobru poziciju i dispoziciju, iz te energije natus ima automatsku silu koja radi za njega, a ta sila se zove talenat, što je nesvesno sećanje na nekadašnje akcije.

Iz 8. kuće očekuje se da se vidi šta osobu privlači, ka čemu će spontano ići neovisno od toga da li je to pametno za nju ili nije. Ova privlačnost je sadržana u prirodi magnetizma, dakle, nešto čoveka vuče poput snažne seksualne energije. 3. kuća ukazuje na namere i razmišljanje, ali se mora uzeti u obzir i 8. kuća jer će ga tu emotivno privlačiti stvari – tu ima osećaj da može, iako je to nekada potpuno iracionalno.  Stoga su i ljudi koji imaju naglašenog Plutona (bilo da je on na Asc-u ili u konjunkciji sa ličnom planetom, možda sa vladarem 8. kuće) vrlo magnetični i harizmatični.

Akcija delovanja je vezana za 1. kuću – a privlačenja za 8, jer 1 teži ka 8.

Za vreme života čoveku se pruža mogućnost da ovlada prirodom 8. kuće na vreme, dok ona ne ovlada njime, jer to je suštinska kuća života. Ako ne ovlada njom nema ništa od prosvetljenja i viših stanja svesti – nemoguće je imati više stanje svesti, a nemati ovu energiju 8. kuće pod svojom kontrolom i pod svojim osećajem. Jedan je kao zrno gvožđa koje je privučeno ovim magnetom iz 8.

Stoga, ovladati ovom silom daje potpuni mir, bez toga će uvek postojati strah od nepoznatog, a biće uvećan u meri u kojoj natus odbacuje stvari. Sve što natus odbacuje, ide u reku, pa ako je prljava ono što natusa privlači je neudobno ali ako je čista, on će moći iz nje da izvuče veliku silu, uključujući i sve talente koji odatle dolaze. Sve što natus izjavi da ne voli – baš ka tome će biti privučen, jer je odbacivanjem samo markirao šta je ono sa čime će se spojiti i to će postati, to će ga „pojesti“ jer natus u 2 jede, a u 8 biva pojeden.

Sve što je na neki način odbacivanje je 8. kuća. Imati ovu čistu stvar daje veliku moć. Ovladati 8. kućom je sve što je potrebno. Prvo, to je sposobnost da natus život produži, jer nema straha tamo gde ima velikog znanja. Iz 8. kuće može se pretvoriti inteligencija u materiju jer je to tačka u kojoj se talas pretvara u česticu i misao, to je tačka nastanka iz jednog u drugo. 8. kuća je čin seksualnog odnosa u kojem se spajaju dve suprotnosti iz čega nastaje život.

Onaj ko ima jaku prirodu 8 može sve, on ima sve što mu je potrebno – savršeno zdravlje i ogromno bogatstvo, jer ono nije u natusu već u njegovoj 8. kući koja govori o svim investicijama. Energija 8. kuće je pre svega zasnovana na tome na kakav način natus stiče i uzima jer se uzimanjem stvara smrt nečemu drugom, da bi uzimao hranu neko mora da izgubi život, bilo da je to životinja ili biljka, da bi natus uzimao novac neko mora da ga izgubi ili da da. Način uzimanja je vrlo važan, jer to je isti način na koji će natus biti uzet. Upravo u tom ciklusu je sadržana energija i najveću energiju će imati onaj ko lagano uzima, onaj ko samo prima kako mu iz 8. dolazi, sasvim lagano i bez velike borbe, jer 8 tada postaje čista i velika reka, te čovek može da ima bilo šta.

Kako čovek vrlo često ne vidi dalje od 8. kuće onda nije ni zainteresovan da bude ispravan, jer se pita čemu moral ako ionako mora završiti svoj život. Svaki prelazak preko 8. kuće vezan je za 9 kuću koja je cilj, nada i sreća, te i svaki napredak koji je simbolizovan uspehom. Najbolja kuća je zasnovana na 8.

Stoga je potrebno razumeti cikluse u životu – uvek je veliki napredak dolazio nakon velikih transformacija, i u zavisnosti od toga koliko je reka čista, transformacija je manje ili više bolna, ili nije bolna uopšte ako je reka potpuno čista.

Da bi se postigao napredak često je neophodan rat ili investicija – a to zavisi od toga kako ljudi reaguju - da li ljudi mrače, da li nalaze da je sve loše i ako toga ima u natusovom univerzumu tada napredak dolazi kroz neudobno iskustvo; u suprotnom napredak dolazi kroz investicije, plaćanje nečemu ili nekome. Kada je 8. kuća sasvim dobra onda je natus već ranije zaslužio da ima povoljan tok, i može dobiti mnogo od tog unutrašnjeg toka, unutrašnje energije.

U meri u kojoj je Saturn, ili vladar 10. kuće teško postavljen sa prirodom 8. kuće, ta težina biva veća i energija iz 1. ne može dugo da opstane i traje, već neminovno pada – jer 10. kuća je priroda gravitacije koja govori da stvari moraju pasti. Ukoliko su te dve kuće (8 i 10) loše međusobno, 1 je bitno smanjeno i tok i snaga ne mogu biti previše veliki. To je jedan od razloga što se tradicionalno Mars i Saturn u lošem odnosu smatraju negativnim pokazateljem za život. Priroda 8 i 10 u lošem aspektu vuče i naglašava neminovnost.

Osma kuća predstavlja novac koji će natus dobiti od nekog drugog, bilo od nasledstva ili sponzora, ukoliko je dobro postavljena. U meri u kojoj nije dobro postavljena to je novac koji će morati da daje i da plati njime nešto. U meri u kojoj 1 jako trči ka 2, u meri u kojoj se jako vezuje za materiju, 8. kuća ima tendenciju da natusa više determiniše, pa ukoliko u 8 nema dobrih aspekata i pozicija, ukoliko reka nije čista a čovek teži ka 2 i veoma je okrenut ka tome, on će jako biti privučen da izgubi materiju i telo, jer ga vuče taj magnetizam.

Čovek koji ima problem sa rekom i neudobnu situaciju preko 8 bi trebalo da se uzdržava od bilo koje materije; on ne bi trebalo da trči ka 2 već da posti, nikada ne uzimati već samo primati ono što se prirodno dobija, i tako će ovladati prirodom 8 i izbeći opasnosti jer se najmalefičnije bolesti leče odgovarajućim postom.

Potrebno je samo pogledati horoskope ljudi koji su veoma uspešni, a sami su napravljeni od 8. kuće (ako je Asc Škorpion, vladar 8. kuće Merkur na Asc-u, u trigonu sa Jupiterom koji je vladar 2. kuće) – takav čovek nema problem sa tim da ide ka 2, on može da kruži energijom. Ali ako osoba trči u 2, a nema iz 8 mogućnost da na krivini zaokrene, dakle, u meri u kojoj nije dobro postavljeno u toj meri će gubiti, skraćivati sebi život, u toj meri će život postati mizerija i pad, jer energija mora da kruži.

 

© Kepler asocijacija profesionalnih astrologa, Beograd, Srbija. Sva prava zadržana, 2011. // Design & Coding by studio triD